Αποστολές & Επιστροφές

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι αποστολές των παραγγελιών των Χρηστών της Ιστοσελίδας θα γίνονται μέσω των εταιρειών ταχυμεταφοράς ???

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ:

α. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση:

Τα ελαττωματικά προϊόντα κατά την παράδοση θα πρέπει να επιστρέφονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στον Χρήστη. Η Εταιρεία αφού ελέγξει και πιστοποιήσει ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, οφείλει κατά περίπτωση είτε να αντικαταστήσει το Προϊόν με το ίδιο ή παρόμοιων χαρακτηριστικών αντίστοιχο Προϊόν ή να πιστώσει το τίμημα στον Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής του ελαττωματικού Προϊόντος στην Εταιρεία και του νέου Προϊόντος στον Χρήστη θα βαρύνουν την Εταιρεία.

Είναι αυτονόητο ότι η επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του ( τιμολόγιο). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του Προϊόντος, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται ούτε σε αντικατάσταση ούτε σε πίστωση του τιμήματος, τα έξοδα δε μεταφοράς τόσο για την αποστολή του Προϊόντος στην Εταιρεία όσο και την επιστροφή του θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη. 

 

β. Σε περίπτωση βλάβης κατά την διάρκεια της εγγύησης:

Θα ισχύει ότι αναφέρεται στην Εγγύηση του εκάστοτε Προϊόντος. Οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του (τιμολόγιο) αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή.