Υγρά Αναπλήρωσης

Ταξινόμηση

2x10ml Black 100%

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Box

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Diamond

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Dot

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Galaxy

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Hole

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Jack

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Magic

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Mirror

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Out

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

3x10ml Tales Sweet Dream

Νικοτίνη

0mg
6mg
12mg
18mg

Dali Denver 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Nairobi 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Oslo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Palermo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Professor 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Rio 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Tokyo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Happy Hour 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

Happy Time 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

Icy Pole Artic Snow 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Icy Pole Frozberry 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Icy Pole Lemon Breeze 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

IVG Blackcurrant Mango Salt 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

IVG Blue Pink Fizz 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

IVG Blue Slush Salt 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

IVG Red Rush Ice Salt 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

IVG Watermelon Cherry Salt 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

IVG White Peach Raspberry Salt 20mg 10ml

Νικοτίνη

20mg

Night life Downtown 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life Gazi 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life La Rambla 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life Las Canitas 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life Moulin Rouge 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life Playa D'en Bossa 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night Life Red Light District 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night Life San Lorenzo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life Soho 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Night life The Strip 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

Tales Balloon 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg

Tales Castle 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg

Tales Dragon 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg

Tales King 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg
18mg

Tales Sweet Dream 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg
18mg

Tales Witch 10ml

Νικοτίνη

6mg
12mg

White Cat 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

White Cloud 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

White Fox 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

White Mountain 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

White Pearl 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

White Rabbit 10ml

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

White Rocket 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg

White Wave 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
12mg