Υγρά Αναπλήρωσης

Ταξινόμηση

10ml Happy Day

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml Happy Hour

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml Happy Planet

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml Happy Smile

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml Happy Time

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml White Cat

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml White Cloud

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml White Fox

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml White Mountain

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

10ml White Rabbit

Νικοτίνη

0mg
3mg
6mg
12mg

2x10ml Black 100%

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Box

Νικοτίνη

0mg
6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Diamond

Νικοτίνη

0mg
6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Dot

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Galaxy

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Hole

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Jack

Νικοτίνη

0mg
6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Magic

Νικοτίνη

0mg
6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Mirror

Νικοτίνη

0mg
6mg
11mg
16mg

2x10ml Black Out

Νικοτίνη

6mg
11mg
16mg

3x10ml Tales Balloon

Νικοτίνη

0mg
6mg
12mg
18mg

3x10ml Tales King

Νικοτίνη

0mg
6mg
12mg
18mg

3x10ml Tales Sweet Dream

Νικοτίνη

0mg
6mg
12mg
18mg

Dali Denver 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Palermo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Rio 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Dali Tokyo 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Icy Pole Artic Snow 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Icy Pole Frozberry 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg

Icy Pole Lemon Breeze 10ml

Νικοτίνη

3mg
6mg
11mg
16mg