Πρώτες Ύλες

Ταξινόμηση

10ml Booster Nicotine Black Pg

Νικοτίνη

20mg

10ml Booster Nicotine Black Salted 20mg

Νικοτίνη

20mg

10ml Booster Nicotine Black Vg

Νικοτίνη

20mg

10ml Booster Nicotine Black Vg-Pg

Νικοτίνη

20mg

10ml Booster Scandal Vg

Νικοτίνη

20mg

10ml Booster Scandal Vg-Pg

Νικοτίνη

20mg