Ηλεκτρονικά Τσιγάρα

Ταξινόμηση

CloudBar 800 Blueberry Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

CloudBar 800 Cola Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

CloudBar 800 Energy Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

CloudBar 800 Pink Lemonade 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

CloudBar 800 Watermelon Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Grape Ice

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Green Apple Ice

Νικοτίνη

20ml

DragBar 600 Mango Ice

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Orange Mango Guava

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Peach Ice

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Strawberry Ice

Νικοτίνη

20mg

DragBar 600 Tobacco

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 1500 Apple Peach 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Blue Razz Lemonade 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Blueberry Sour Raspberry 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Cola 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Grape 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Pink Lemonade 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Strawberry Ice 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 1500 Watermelon 0mg

Νικοτίνη

0mg

Elf Bar 600 Apple Peach

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Banana Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Blue Razz Lemonade

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Blueberry 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Cherry 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Coconut Melon

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Cola 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Cotton Candy Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Cream Tobacco 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Elfberg 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Elfbull Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Elfbull Strawberry 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Grape

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Lemon Tart 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Lychee Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Mango

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Mango Milk Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Peach Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Pineapple Peach Mango

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Pink Lemonade

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Spearmint 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Strawberry Banana

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Strawberry Ice

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Strawberry Kiwi 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Elf Bar 600 Watermelon 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Blueberry Bubble Gum 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Blueberry Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Mango Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Pink Lemonade 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Sour Apple 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Strawberry Ice Cream 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Geek Bar Watermelon Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Berry Lemonade Ice

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Blue Raspberry Ice

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Cola Ice

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Energy Ice

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Fuji Apple Melon

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Mango Lychee

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Passion Fruit

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Peach Rings

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Rainbow

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Raspberry Lemonade

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Strawberry Watermelon

Νικοτίνη

20mg

IVG Bar Plus + Vanilla Custard Tobacco

Νικοτίνη

20mg

Upends UpBAR GT Banana Ice 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Upends UpBAR GT Lime Soda 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Upends UpBAR GT Mixed Berry 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg

Upends UpBAR GT Tobacco 20mg 2ml

Νικοτίνη

20mg